آدرس دفتر مرکزی: میدان شیخ بهایی-خیابان شهید خدامی-پلاک ۱۰-واحد ۵
کدپستی: ۱۹۹۴۸۱۴۶۸۲

آدرس کارخانه: قزوین-تاکستان-شهرک صنعتی حیدریه-خیابان پنجم
کدپستی: ۳۴۸۶۱۱۹۵۲۹

تلفن دفتر مرکزی

021-۸۷۷۰۰۰۴۵ (15خط)

تلفن کارخانه

028-35686006-7

info@hfcapi.com

ایمیل ارسال کنید