آتورواستاتین کلسیم

این دارو به عنوان کاهنده چربی خون کاربرد دارد و کاهش کلسترول بد خون (LDL) و تری گلیسرید ...

بیشتر بخوانید

رزوواستاتین کلسیم

به منظور کاهش کلسترول و چربی های بد مانند LDL و تری گلیسیرید و افزایش کلسترول خوب HDL ...

بیشتر بخوانید

فکسوفنادین هیدروکلراید

این دارو در دسته آنتی هیستامین ها است که اثرات هیستامین را مهار میکند و علائم حسایست مثل التهاب ...

بیشتر بخوانید

کلوپی دوگرل بی سولفات

این دارو سبب مهار اتصال مولکول القا کننده تجمع پلاکتی به نام آدنوزین دی فسفات (ADP) به گیرنده های ...

بیشتر بخوانید

سیتاگلیپتین فسفات منوهیدرات

سیتاگلیپتین فسفات مونو هیدرات جهت کنترل دیابت نوع 2 (غیر وابسته به انسولین) به عنوان تک درمان یا درمان ترکیبی

بیشتر بخوانید

والزارتان

داروی والزارتان از تنگ شدت عروق خونی جلوگیری کرده و سبب کاهش فشار و بهبود جریان خون می شود به

بیشتر بخوانید